Ik zie ik zie wat jij niet ziet. Het is positief jeugdbeleid!


Ik zie ik zie wat jij niet ziet en het is positief jeugdbeleid!

Maar je moet wel goed zoeken…

Decentralisatie jeugdzorg
Gemeenten bereiden zich voor op de decentralisatie van de jeugdzorg. Zij krijgen de verantwoordelijkheid voor alle jeugdzorg die eerder nog deels belegd was bij de provincie en het rijk. Deze grote verandering gaat gepaard met een omslag naar wat we noemen ‘positief jeugdbeleid’. Niet langer stellen we problemen centraal maar gaan we uit van kansen en mogelijkheden. Deze veranderende insteek wordt een paradigmashift genoemd. De intenties zijn goed! Wie wil er nou geen positief jeugdbeleid?

Ik zie ik zie wat jij niet ziet en het is positief jeugdbeleid! Maar je moet wel goed zoeken… Decentralisatie jeugdzorg Gemeenten bereiden zich voor op de decentralisatie van de jeugdzorg. Zij krijgen de verantwoordelijkheid voor alle jeugdzorg die eerder nog...