Help kwetsbare gezinnen met een City Deal!

Help kwetsbare gezinnen echt met een City Deal!

images-2

imagesimages-1

In Nederland is in 5 gemeenten en met 3 ministeries een afspraak gemaakt over ondersteuning van kwetsbare gezinnen; een City Deal!
Kwetsbare gezinnen zijn het best af met één contactpersoon en met hulpverleners en instanties die goed samenwerken. Niet de regels of het type zorg maar de vraag moet centraal staan.In de wijkteams van de 5 gemeenten gaat men op zoek naar nieuwe vormen van ondersteuning voor huishoudens met meerdere problemen, zoals verstandelijke of lichamelijke beperkingen, werkloosheid, armoede, schulden en opvoedings- of psychische problemen.
Help kwetsbare gezinnen echt met een City Deal! In Nederland is in 5 gemeenten en met 3 ministeries een afspraak gemaakt over ondersteuning van kwetsbare gezinnen; een City Deal! Kwetsbare gezinnen zijn het best af met één contactpersoon en met hulpverleners en...

Ik zie ik zie wat jij niet ziet. Het is positief jeugdbeleid!


Ik zie ik zie wat jij niet ziet en het is positief jeugdbeleid!

Maar je moet wel goed zoeken…

Decentralisatie jeugdzorg
Gemeenten bereiden zich voor op de decentralisatie van de jeugdzorg. Zij krijgen de verantwoordelijkheid voor alle jeugdzorg die eerder nog deels belegd was bij de provincie en het rijk. Deze grote verandering gaat gepaard met een omslag naar wat we noemen ‘positief jeugdbeleid’. Niet langer stellen we problemen centraal maar gaan we uit van kansen en mogelijkheden. Deze veranderende insteek wordt een paradigmashift genoemd. De intenties zijn goed! Wie wil er nou geen positief jeugdbeleid?

Ik zie ik zie wat jij niet ziet en het is positief jeugdbeleid! Maar je moet wel goed zoeken… Decentralisatie jeugdzorg Gemeenten bereiden zich voor op de decentralisatie van de jeugdzorg. Zij krijgen de verantwoordelijkheid voor alle jeugdzorg die eerder nog...

Opvoeden Samen Aanpakken

 


 

Het Meesterwerk nodigde ouders uit

 

 

‘Ga met elkaar in gesprek over opvoeding! Brede school Het Meesterwerk startte als eerste basisschool in Almere met het project ‘Opvoeden Samen Aanpakken’. De school nodigde ouders en andere belangstellenden uit om over alledaagse opvoedvragen te komen praten.

 

    Het Meesterwerk nodigde ouders uit     ‘Ga met elkaar in gesprek over opvoeding! Brede school Het Meesterwerk startte als eerste basisschool in Almere met het project ‘Opvoeden Samen Aanpakken’. De school nodigde ouders en andere belangstellenden uit om over...